banner

Giới thiệu

sunsoft

  Kế toán Sunsoft  là phần mềm kế toán doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu về Chế độ kế toán và quản lý Thuế của Bộ Tài Chính. Phần mềm rất dễ nhập liệu, định khoản linh hoạt, quản lý tổng quan chứng từ và có hệ thống sổ sách, báo cáo đầy đủ, biểu mẫu đẹp, sẵn sàng cho in và sử dụng ngay. Kế toán Sunsoft là sản phẩm thuộc nhóm giải pháp phần mềm phục vụ quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa do Sunsoft phát triển. Phần mềm Kế toán Sunsoft hướng đến các doanh nghiệp nhỏ với nhu cầu chủ yếu là duy trì sổ sách kế toán và báo cáo thuế. Kế toán Sunsoft có các gói sản phẩm:

  • SS.fr – gói miễn phí cho cộng đồng người làm kế toán
  • SS.bs – dùng cho các đơn vị hoạt động thương mại, không yêu cầu tính giá thành
  • SS.Giá thành – dùng cho các đơn vị sản xuất, xây dựng, cung cấp dịch vụ có tính giá thành
  • SS.KT – dùng cho các đơn vị làm kế toán thuê

KHÁCH HÀNG