Hỗ Trợ

  • Miền Nam
  • Miền Bắc

TÍNH NĂNG TIÊU BIỂU

Cân đối phát sinh tài khoản

Bảng cân đối phát sinh tài khoản Xem bảng cân đối số phát sinh tài khoản, bạn vào Báo cáo -> Bảng cân đối phát...

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Chương trình cung cấp cho bạn 04 bộ báo cáo tài chính theo QĐ 48 sửa đổi theo thông tư 138 và QĐ 15...

Quản lý kho

Danh mục kho Nếu bạn có quản lý vật tư, hàng hóa tồn kho, bạn cần phải mở danh mục kho hàng. Tối thiểu phải có...

Bán hàng

Phiếu xuất kho kiêm hóa đơn bán hàng I. Nhập mới phiếu xuất kho bán hàng: Chương trình sử dụng một cửa sổ phiếu...

Thông Tư mới

Facebook